Tájékoztatás a garanciavállalással kapcsolatbanTisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a CANON HUNGARIA Kft. - önként vállalt jótállás keretein belül - egy év jótállást vállal a PF03, PF04, PF05 illetve PF10 típusú nyomtatófejekre (továbbiakban: termék). Amennyiben a termékkel kapcsolatban jótállási szolgáltatásainkat igénybe kívánja venni, úgy kérjük, olvassa el az alábbi jótállási feltételeket:

 • 1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
 • 2. Kérjük, hogy követelje meg a vállalkozástól, hogy a jótállási jegyet szabályosan töltse ki (vállalkozás neve, címe, gyári szám, vásárlás vagy üzembe helyezés időpontja.)
 • 3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
 • 4. Jótállás alapján cserét csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
 • 5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás tartama:
A jótállás a Magyar Köztársaság területén történt vásárlás esetén addig az időpontig tart, amikor a nyomtatófej által használt tintamennyiség a 1012 cseppszámot eléri, de a jótállás ideje nem haladhatja meg a vásárlás napjától számított 12 hónapot.
A jótállásra jogosultat a jótállás alapján megillető jogok:
A jótállás a CANON HUNGARIA Kft. által szerződés alapján vállalt és nem jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
A jótállásra jogosultat az alábbiakban meghatározott jogok illetik meg:
Hibás teljesítés esetén a jogosult kicserélést követelhet, a kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A csere során csak új nyomtatófej kerülhet beépítésre.
A csere időpontjával a jótállás újból kezdődik a jelen jótállási feltételeknek a jótállás tartamára vonatkozó előírásainak megfelelő időtartamban.

A jogosult kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:
A Jogosult a csere iránti igényét bármely Canon LFS szakszerviz diszpécserszolgálatánál jelezheti. A területileg illetékes, CANON HUNGARIA Kft. által akkreditált, hivatalos szakszervizeink listája a www.fejgarancia.hu oldalon található.
A Jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a a szakszervízzel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Jogosult a felelős.

A jótállási felelősséget kizárjuk,

 • • ha a cserélendő nyomtatófejet nem hivatalos, Canon LFS akkreditált szakszerviz cserélte;
 • • ha a fejkocsi biztonsági ragasztó szalagja sérült, vagy eltávolították;
 • • idegenkezű műszaki beavatkozás, vagy annak kísérlete;
 • • nem eredeti kellékanyag használata esetén;
 • • nem a kezelési utasításban foglaltak szerinti gépkezelés;
 • • töréskár, rongálás, elemi csapás, elektromos hálózati hibájából bekövetkezett károsodás illetve működési rendellenesség;
 • • baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb, a CANON HUNGARIA Kft-n kívül eső ok miatt, ideértve - de nem kizárólag - a villámlást, a vizet, a tüzet, zavargásokat vagy a nem megfelelő szellőzést;
 • • amennyiben a berendezés műszaki állapota nem biztosítja a nyomtatófej problémamentes, tartós működését.;
 • • egyéb, nem rendeltetésszerű használat;.
 • • ha a cserélni kívánt nyomtatófej gyári száma hiányos, rongált vagy módosított;
 • • Korrózió, kosz, víz vagy más folyadék, illetve homok által okozott meghibásodás esetén;

Abban az esetben, ha a berendezés műszaki állapota nem biztosítja a nyomtatófej problémamentes, tartós működését, a berendezés karbantartását, illetve a szükséges alkatrészek cseréjét írhatjuk elő a garanciális fejcsere előfeltételeként.

Hivatalos LFS szervizpartnerekAlba Pollux Kft.
8000 Székesfehérvár Vértanú utca 107.
06 22 314445


Camera Kft.
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 19.
06 1 2668085


H-Copex Kft.
7624 Pécs, Barbakán tér 1.
06 72 336825


Interelektronik Plusz Kft.
4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 14.
06 42 315280


Lö-Mix Kft.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 35.
06 92 598964


Magnetic Kft.
1135 Budapest, Kisgömb utca 25-27.
06 1 2990763


Tepede Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
06 1 2521776


Xeronext Kft.
6722 Szeged, Bartók Béla tér 9.
06 62 555244


RL-Hard Kft.
9024 Győr, Szent Imre út 110.
06 96 518597


Wallitrade Kft.
1165 Budapest, Koronafürt 44/A.
06 1 7993333


TERC Kft.
1149 Budapest, Pillangó Park 9.
06 1 2222402


XCopy Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.
06 1 2627865


Kapcsolatfelvétel

Amennyiben további kérdés merülne fel kérjük keresse hivatalos LFS szervizeinket, vagy hagyjon üzenetet nekünk az alábbi űrlap kitöltésével, melyet igyekszünk mihamarabb megválaszolni.